Alina  z Kłopotowskich  Fedorowiczowa "Marta" (1913-2002), 

1. córka Janiny-Natalii z Plewaków Kłopotowskiej  i Stanisława Kłopotowskiego,
siostra Jerzego Zimowita "Jura" Kłopotowskiego poległego w Powstaniu Warszawskim

2. wnuczka  Gustawa Plewako 
Zofii z Filipowskich  Plewakowej z Wisek na Podlasiu (zob. o niej notka prasowa i nekrolog)

3. prawnuczka  żołnierza napoleońskiego i oficera w Powstaniu 1831, kpt. Adama Plewako

Biogram "Marty" - Aliny Fedorowiczowej
odpis z: "Sylwetki kobiet - żołnierzy", "Służba Polek na frontach II Wojny Światowej - 7"
wyd. Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek"

Biogram "Marty" Aliny Fedorowiczowej w
Słowniku Biograficznym Południowego Podlasia i  Wschodniego Mazowsza